Steden en burgers in de 17e eeuw

Home / Thema's / Steden en burgers in de 17e eeuw    |    Terug

Voor dit thema is educatief materiaal beschikbaar. Download de opdracht onder het tabblad 'Docenten Voortgezet Onderwijs'. 

De Historische Context 'Steden en burgers in de lage landen, 1050 - 1700' is één van de examenonderwerpen voor het vwo. Wij hebben de Historische Context in drieën geknipt, in dit thema vind je bronnen met betrekking tot de 17e eeuw.

In de 17e eeuw neemt de welvaart in de Republiek der Verenigde Nederlanden toe. De handel groeit, terwijl die van landen als Engeland en Frankrijk stagneert. De Republiek neemt de leiding in de Europese- en wereldhandel. Schepen varen de wereld over en kapiteins krijgen de opdracht om nieuwe vaarroutes te ontdekken. De welvaart in de Republiek en de successen van de VOC en de WIC gaan ten koste van het leven van de oorspronkelijke inwoners in de handelsgebieden.

De Republiek trekt arbeidsmigranten aan, waardoor de steden fors groeien. Rijke kooplieden investeren in de economie, laten mooie huizen bouwen en omringen zichzelf met mooie spullen. De schilderkunst en wetenschap komt tot grote bloei.

Na 1648 worden de rollen omgedraaid: de handel in de omliggende landen krijgt een impuls, waardoor de Republiek het steeds moeilijker krijgt. Om hun positie te behouden, gaan regenten en andere rijke burgers nu in de buitenlandse handel investeren. De bevolking is hier kwaad over en de kloof tussen de rijke bovenlaag en de gewone burgers groeit. Het rampjaar van 1672 betekent het einde van de ‘Gouden eeuw’.

Geschiedenislokaal Midden-Holland

Steden en burgers in de 17e eeuw

Omschrijving

Voor dit thema is educatief materiaal beschikbaar. Download de opdracht onder het tabblad 'Docenten Voortgezet Onderwijs'. 

De Historische Context 'Steden en burgers in de lage landen, 1050 - 1700' is één van de examenonderwerpen voor het vwo. Wij hebben de Historische Context in drieën geknipt, in dit thema vind je bronnen met betrekking tot de 17e eeuw.

In de 17e eeuw neemt de welvaart in de Republiek der Verenigde Nederlanden toe. De handel groeit, terwijl die van landen als Engeland en Frankrijk stagneert. De Republiek neemt de leiding in de Europese- en wereldhandel. Schepen varen de wereld over en kapiteins krijgen de opdracht om nieuwe vaarroutes te ontdekken. De welvaart in de Republiek en de successen van de VOC en de WIC gaan ten koste van het leven van de oorspronkelijke inwoners in de handelsgebieden.

De Republiek trekt arbeidsmigranten aan, waardoor de steden fors groeien. Rijke kooplieden investeren in de economie, laten mooie huizen bouwen en omringen zichzelf met mooie spullen. De schilderkunst en wetenschap komt tot grote bloei.

Na 1648 worden de rollen omgedraaid: de handel in de omliggende landen krijgt een impuls, waardoor de Republiek het steeds moeilijker krijgt. Om hun positie te behouden, gaan regenten en andere rijke burgers nu in de buitenlandse handel investeren. De bevolking is hier kwaad over en de kloof tussen de rijke bovenlaag en de gewone burgers groeit. Het rampjaar van 1672 betekent het einde van de ‘Gouden eeuw’.

Trefwoorden

Gouda
Plattegrond
Kaarten
Wereldbeeld
Religie
Protestantisme
Katholicisme
Gouden Eeuw
Schoonhoven