Tijd van ontdekkers en hervormers, 1500-1600

Home / Tijdvakken / Tijd van ontdekkers en hervormers, 1500-1600    |    Terug

De tijd van ontdekkers en hervormers bestrijkt de 16e eeuw en valt binnen de vroegmoderne tijd. 

Kenmerkende aspecten:

  • Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling.
  • De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid.
  • Het begin van de Europese expansie overzee.
  • De protestantse reformatie die de splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had.
  • Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat. 

Geschiedenislokaal Midden-Holland

Tijd van ontdekkers en hervormers, 1500-1600

Omschrijving

De tijd van ontdekkers en hervormers bestrijkt de 16e eeuw en valt binnen de vroegmoderne tijd. 

Kenmerkende aspecten: