Tijd van regenten en vorsten, 1600 - 1700.

Home / Tijdvakken / Tijd van regenten en vorsten, 1600 - 1700.    |    Terug

De tijd van regenten en vorsten bestrijkt de 17e eeuw en valt binnen de Vroegmoderne tijd.

Kenmerkende aspecten:

  • Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. 
  • De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek.
  • Het streven van vorsten naar absolute macht.
  • De wetenschappelijke revolutie. 

Geschiedenislokaal Midden-Holland

Tijd van regenten en vorsten, 1600 - 1700.

Omschrijving

De tijd van regenten en vorsten bestrijkt de 17e eeuw en valt binnen de Vroegmoderne tijd.

Kenmerkende aspecten: