Tijd van steden en staten, 1000-1500

Home / Tijdvakken / Tijd van steden en staten, 1000-1500    |    Terug

De tijd van steden en staten valt binnen de hoge en late middeleeuwen.

Kenmerkende aspecten:

  • De opkomst van handel en ambacht legde de basis voor het herleven van een argrarisch-urbane samenleving.
  • De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden.
  • Het begin van staatsvorming en centralisatie.
  • Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben.
  • De expansie van de christelijke wereld, onder andere in de vorm van de kruistochten. 

 

 

Geschiedenislokaal Midden-Holland

Tijd van steden en staten, 1000-1500

Omschrijving

De tijd van steden en staten valt binnen de hoge en late middeleeuwen.

Kenmerkende aspecten: