Akte met zegel van schepenen van Haastrecht, 1301

Home / Bronnen / Akte met zegel van schepenen van Haastrecht, 1301    |    Terug
Akte met zegel van schepenen van Haastrecht, 1301
   
   
 
 
 

Dit stuk, gedateerd 24 mei 1301, is een eigendomsbewijs van 8 morgen land in de parochie Haastrecht, in het gerecht van ridder Johannes van Leda. De akte is in het Latijn opgesteld. In het kort staat er dat Theodericus (Dirk) Cruve, kanunnik van de Dom in Utrecht, het land dat hij gekocht heeft, in erfpacht geeft aan Rudolf Camerlinc. Dit land ligt in de parochie van Haastrecht, in het gerechtsgebied van ridder Jan of Johannes van Leda. Rudolf moet 2 keer per jaar de huur over het land betalen aan Dirk. Als Rudolf of zijn erfgenamen niet betalen, vervalt het land aan heer Dirk. Erfgenamen van Rudolf moeten na diens overlijden zich binnen een bepaalde periode melden als erfpachter, anders vervalt het land ook aan heer Dirk.

Wat misschien nog belangrijker is dan de inhoud, is het linker zegel dat aan de akte hangt. Dit is het zegel van de schepenen van Haastrecht. Het betekent dat Haastrecht een eigen rechtbank heeft in 1301. Recht mogen spreken is één van de stadsrechten die een stad ontvangt van de graaf van Holland.

01 al stadsrechten
Omdat er geen originele stadsrechtenoorkonde van Haastrecht bewaard is gebleven, is het onbekend wanneer Haastrecht precies een stadsrecht heeft gekregen. Dit stuk uit 1301 is dus het oudste bewijs dat Haastrecht, in ieder geval in 1301, een stad is.

Datering: 1301-05-24 / 1301-05-24
Collectie: Het Utrechts archief
Nummer: Archief van Domkapittel te Utrecht (216) inventarisnummer 1277
Link: https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=216&minr=875465&miview=inv2
Heb je een opmerking over deze bron of een suggestie voor een nieuwe bron, onderwerp of thema? Laat het ons weten via educatie@samh.nl

Geschiedenislokaal Midden-Holland

Akte met zegel van schepenen van Haastrecht, 1301

Tijdvak: Tijd van steden en staten, 1000 - 1500


Omschrijving

Dit stuk, gedateerd 24 mei 1301, is een eigendomsbewijs van 8 morgen land in de parochie Haastrecht, in het gerecht van ridder Johannes van Leda. De akte is in het Latijn opgesteld. In het kort staat er dat Theodericus (Dirk) Cruve, kanunnik van de Dom in Utrecht, het land dat hij gekocht heeft, in erfpacht geeft aan Rudolf Camerlinc. Dit land ligt in de parochie van Haastrecht, in het gerechtsgebied van ridder Jan of Johannes van Leda. Rudolf moet 2 keer per jaar de huur over het land betalen aan Dirk. Als Rudolf of zijn erfgenamen niet betalen, vervalt het land aan heer Dirk. Erfgenamen van Rudolf moeten na diens overlijden zich binnen een bepaalde periode melden als erfpachter, anders vervalt het land ook aan heer Dirk.

Wat misschien nog belangrijker is dan de inhoud, is het linker zegel dat aan de akte hangt. Dit is het zegel van de schepenen van Haastrecht. Het betekent dat Haastrecht een eigen rechtbank heeft in 1301. Recht mogen spreken is één van de stadsrechten die een stad ontvangt van de graaf van Holland.

01 al stadsrechten
Omdat er geen originele stadsrechtenoorkonde van Haastrecht bewaard is gebleven, is het onbekend wanneer Haastrecht precies een stadsrecht heeft gekregen. Dit stuk uit 1301 is dus het oudste bewijs dat Haastrecht, in ieder geval in 1301, een stad is.

Datering: 1301-05-24 / 1301-05-24
Collectie: Het Utrechts archief
Nummer: Archief van Domkapittel te Utrecht (216) inventarisnummer 1277
Link: https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=216&minr=875465&miview=inv2

Trefwoorden

Middeleeuwen
Haastrecht
Stadsrecht